W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w dziale Polityka cookies
liczba produktów: 0 wartość: 0,00 zł
Polityka prywatności

Polityka Prywatności https://www.kaszmir-firany.pl/

 

GREEN DEER Łukasz Płaza

ul. Piaski 6. 39-450 Baranów Sandomierski

NIP: 8671990850, REGON: 369322249

 

Postanowienia Ogólne:

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego jest właściciel sklepu Łukasz Płaza prowadzący działalność gospodarczą GREEN DEERE Łukasz Płaza, z siedzibą w Baranowie Sandomierskim pod adresem: ul.Piaski 6, 39-450 Baranów Sandomierski, o numerze NIP: 867-199-08-50, REGON: 369322249

 2. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującymi, w szczególności z przepisami ustawy ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO)

 3. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 4. Właściciel sklepu zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez Użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 5. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego oraz w celach związanych z marketingiem bezpośrednim własnych produktów.

 6. Administrator dokłada wszelkich starań technicznych oraz gwarantuje zachowanie należytej staranności, mającej na celu ochronę interesów osób, których dotyczy niniejsza Polityka Prywatności, a więc osób których dotyczą zbierane dane.

 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.

 8. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych Klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe Klienta, znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 9. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe Klienta, w zakresie niezbędnym do dokonania dostawy produktu do Klienta, wybranemu przewoźnikowi.

 10. Administrator danych osobowych zbiera/przetwarza dane osobowe do określonych celów, ujętych poniżej:

  a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów

  b) dostawa produktów i obsługa procesu reklamacyjnego

  c) obsługi procesu rejestracji konta Użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego panelu rejestracyjnego na stronie

  d) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania składanych przez Klienta zamówień

  e) wykonania bezpłatnej usługi newslettera, jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

   

 11. Administrator przetwarza następujące dane: Imię/Nazwisko/Telefon/E-mail/Ulica/Numer domu/Kod pocztowy/Miejscowość/Nazwę firmy/NIP.

 12. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników, nie będących Klientami sklepu:

  a) Adres poczty e-mail

 13. Podanie danych osobowych określonych w pkt powyższym niniejszej Polityki Prywatności jest dobrowolne, wymaga zgody Użytkownika i jest konieczne do obsługi zapytań i zgłoszeń skierowanych od Użytkownika. Obsługa odpowiedzi na zadane pytania i zgłoszenia nie ma charakteru jednorazowego, co oznacza, że w przypadku zmiany odpowiedzi na pytanie Użytkownika zostaje mu przesłana aktualna odpowiedź.

 14. Administrator umożliwia Klientowi składanie reklamacji oraz oświadczeń o odstąpieniu od umowy poprzez formularze kontaktowe dostępne na podstronie sklepu. W celu obsługi procesów o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik powinien wprowadzić poprawne i obowiązkowo wymagane dane w celu dokonania odpowiedniego zgłoszenia. Dane podawane przez Użytkownika służą do obsługi odpowiednich procesów: reklamacyjnego lub czynności w ramach odstąpienia od umowy przez Klienta.

 15. Użytkownik ma prawo wglądu oraz modyfikacji swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również żądania ich usunięcia z bazy danych czy też przeniesienia ich . W celu realizacji tych uprawnień Użytkownik może skontaktować się ze Administratorem sklepu wysyłając e-mail na adres: esklep@kaszmir-firany.pl lub listownie na adres Sprzedawcy:

 

GREEN DEERE Łukasz Płaza

ul. Piaski 6

39-450 Baranów Sand.

Polityka cookies

 

 1. Sklep internetowy https://www.kaszmir-firany.pl/ wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.

 2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

 3. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych ( przeglądarka internetowa ) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 4. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.

 5. Sklep internetowy https://www.kaszmir-firany.pl/ wykorzystuje następujące pliki cookies:

  a) stałe;

  b) analityczne;

  c) zewnętrzne.

 6. Sklep zbiera pliki cookies w następujących celach:

  a) identyfikacji Klientów i pokazywania, że są zalogowani

  b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia

  c) zapamiętania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu

  d) utrzymywania sesji klienta po zalogowaniu, dzięki której klient nie musi na każdej podstronie sklepu wpisywać loginu i hasła

  e) dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika

  f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkownika

  tworzenia anonimowych statystyk które pomagają zrozumieć w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości

 7. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  a) czas nadejścia zapytania

  b) czas wysłania odpowiedzi

  c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP

  d) informacje o błędach, jakie nastąpiły przy transakcji HTTP

  e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do strony sklepu nastąpiło poprzez odnośnik]

  f) informacje o przeglądarce Użytkownika

  g) informacje o adresie IP

 8. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 9. Wszyscy pracownicy Administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 10. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie upoważnienie do dostępu do danych.

 

Postanowienia Końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu cywilnego.

 2. Pytania i zastrzeżenia dotyczące polityki prywatności sklepu należy kierować na adres: esklep@kaszmir-firany.pl lub poprzez numer telefonu: +48 795 577 680

 3. Postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu ograniczać ani wyłączać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku – kodeks cywilny, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 4. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej polityki.

 5. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed ich wejścia w życie.

 6. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

 7. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 25 maja 2018 roku. (aktualizacja 16/03/2020r.)